Welkom bij Psyconfidens

Even voorstellen

Mijn naam is Adnan Kurt. Ik ben zelfstandig werkzaam als Registerpsycholoog NIP/Gezondheidszorgpsycholoog in Den Haag. Ook ben ik opgenomen in het register Eerstelijnspsychologie NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen).

Ik heb mijn studie psychologie, met als afstudeerrichting Psychologie in de Gezondheidszorg, in Tilburg afgerond en vervolgens heb ik mijn postdoctorale opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog (BIG registratie) gedaan. Tevens ben ik getraind in het toepassen van EMDR therapie (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing). Afhankelijk van de hulpvraag werk ik met cognitief gedragsmatige, schema gerichte, systemische en oplossingsgerichte methoden. Verder maak ik gebruik van psychoanalytische inzichten. Ook werk ik samen met psychiaters en huisartsen.

'Ik geloof erin dat ieder mens zelf de enige echte deskundige is in zijn of haar leven'

Visie

Het feit dat elke mens uniek is en dat de maatschappij cultureel divers is, maakt de behoefte aan een oprechte en nieuwsgierige houding noodzakelijk. Net als cliënten zijn ook de hulpverleners binnen de geestelijke gezondheidszorg divers. Hieronder probeer ik u te vertellen over mijn visie en houding als mens en hulpverlener.

“Vlgones een oznrdeeok op een Eglnese uvinretsiet mkaat het neit uit in wlkee vloogdre de ltteers in een wrood saatn, het einge wat blegnaijrk is is dat de eretse en de ltaatse ltteer op de jiutse patals saatn. De rset van de ltteers mgoen wllikueirg gpletaast wdoren en je knut vrelvogens gwoeon lzeen wat er saatt. Dit kmot odmat we neit ekle ltteer op zcih lzeen maar het wrood als gheeel.”

Zoals wij niet elke letter op zich kunnen lezen, kunnen we als hulpverlener – op basis van onze eigen ervaringen – snel denken te weten hoe iemand precies in elkaar zit. Als hulpverlener vind ik het daarom belangrijk dat ik, ongeacht mijn kennis en ervaringen, weinig of geen vooronderstelling heb over cliënten.

Ik kies ervoor mij in te spannen, zodat ik met elke cliënt om kan gaan als een individu met bepaalde krachten, ervaringen en eigenaardigheden. Als we niet ‘weten’ hoe iemand in elkaar zit, is het ook gemakkelijker om oprecht nieuwsgierig naar cliënten te blijven luisteren.